Helsinki

We are now in Helsinki!

Tilausohjeet
Instruktioner
Instructions

Sähkölautta Vartiosaareen 16.6.-23.8.2020

Callboats-lautta kulkee ti-su klo 10-20 (Maanantaisin ei liikennöidä).
Hinta yhteen suuntaan: aikuiset 2,5 €, lapset ja nuoret (7-17v) 1,5 €.

Maksutapa-alennus käyttäen Callboats-sovellusta: aikuiset 2,0 €, lapset ja nuoret (7-17v) 1,0 €.

Tilausinfo

 1. Lataa Callboats -sovellus (App Store & Google Play).
 2. Veneen sijainti näkyy kartalla.
 3. Sovellus valitsee automaattisesti pysäkin sen mukaan oletko Vartiosaaressa vai Reposalmentien puolella.
 4. Valitse maksutavaksi luottokortti sovelluksessa tai pankkikortti veneessä.
 5. Valitse matkustajien määrä.
 6. Nouse veneen kyytiin.
 7. Hauskaa matkaa!

 

 

Elbåt till Vårdö 16.6.-23.8.2020

Callboats trafikerar ti-sö kl. 10-20 (Ingen trafik på måndagar).
Pris enkel resa: vuxna 2,5 €, barn och ungdomar (7-17 år) 1,5 €
Rabatt om resan beställs med mobilapp: vuxna 2,0 €, barn och ungdomar (7-17 år) 1,0 €

Instruktioner för beställning:

 1. Ladda Callboats appen från App Store eller Google Play
 2. Kartan visar båtens position.
 3. Din närmaste hållplats väljs automatiskt beroende på om du är på Rävsundsvägens sida eller på Vårdö.
 4. Välj om du vill betala med kredikort i appen eller lokalt i båten med bankkort.
 5. Välj antalet passagererare.
 6. Stig ombord.
 7. Trevlig resa!

 

Electric boat to Vartiosaari 16.6.-23.8.2020

Operating hours: Tue-Fri 10-20
Price (one-way): adults 2.5 €, Children (7-17 years old) 1.5 €
Discount using the Callboats app: adults 2.0 €, Children (7-17 years old) 1.0 €

Instructions to order a boat ride:

 1. Download the Callboats app from the App Store or Google Play.
 2. The map shows you the current location of the boats.
 3. The pickup place is automatically chosen depending on your location on the Vartiosaari or Reposalmentie side.
 4. Add a credit card as payment method or choose to pay in the terminal in the boat
 5. Choose the amount of passengers.
 6. Have a nice trip!